În căutarea cuvântului exact

"Unde voi găsi cuvântul ce exprimă adevărul ?"

  
Când exprimăm opinii şi idei este indicat să căutăm cele mai potrivite cuvinte ca sens şi care să exprime exact ideea noastră. În textele următoare trebuie să completaţi spaţiile libere, utilizând scrierea cu diacritice. În dreapta fiecărui cuvând puteţi găsi sugestii pentru identificarea cuvântului corect. Tastaţi apoi cuvântul considerat potrivit in context. Tema afirmaţiilor din text este GENUL EPIC.
În ceea ce priveşte genul epic se poate afirma:

1. Prin raportare la genul liric, epicul propune ieşirea din Astfel, el devine genul este înlocuit de un narator care o suită de evenimente memorabile din viaţa sa şi a altora. Acesta poate fi, în funcţie de modul participării sale la cele narate, sau

2. Autorul îşi prezentă în mod viziunea despre lume, prin intermediul unei acţiuni săvârşite de personaje. Există astfel un timp al , al acţiunii plasate în general în trecut, şi un , actualizat într-un prezent al naraţiunii. Întâmplările se ordonează într-o (în momentele subiectului), ceea ce presupune o ordonare axiologică sau morală a evenimentelor de către narator.

3. Arta narativă se caracterizează prin diverse artificii de construcţie: povestirea , construcţie circulară, strctură in , perspectivă narativă sau perspectivă narativă , perspectivă narativă (împreună cu) sau (din spate), construcţie dorică, ionică sau corintică, sau Epicul cunoaşte o multitudine de forme, de la modelul până la romanul modern, , sau