Liceul Teologic Ortodox "Cuvioasa Parascheva"

Mănăstirea Agapia, Județul Neamț

Lista personal angajat al Liceului Teologic Ortodox "Cuvioasa Parascheva"

Lista personalului angajat al liceului - mai 2016

Lista functiilor si salarizarea aferenta la data de 01.03.2018

Director:

Asofiei Maria-Monica

Profesori:

Drăghiceanu Elena – Limba şi literatura română
Mihăilă Diogene- Limba engleză
Luca Maria - Matematică
Pîrleciu Carmen - Fizică, Chimie
Ilea Elena - Biologie
Dumitraşcu Doina - Geografie, , Geografia turismului religios ortodox, Itinerarii turistice religioase
Leonte Ioana-Mara - Istorie, Istoria culturii şi artei monahale
Moşneagu Virginia - Discipline socio-umane, Educaţie antreprenorială
Pr. Iliescu Neculai - Studiul biblic al Noului Testament, Studiul biblic al Vechiului Testament, Dogmatică, Morală
Pr. Surugiu Mihai – Liturgică, Spiritualitate (Formare duhovnicească), Istoria Bisericii Ortodoxe Române, Istoria bisericească universală
Pr. Croitoriu Sebastian - Muzică bisericească, Ansamblu coral
Tiugea Eugenia – Educaţie muzicală
Grădinaru Iuliana-Oana - Educaţie artistică şi plastică
Frențescu Alexandra – Educaţie fizică
Aisăchioaei Valeria - Tehnologia informaţiei şi comunicării
Asofiei Maria-Monica – Contabilitate, Economia întreprinderii turistice și elemante de legislație
Vîntu Raluca  - Marketing în turism, Tehnologia activității de turism, Tehnologia hotelieră, Practică în turism


Cadrele didactice sunt interesate de perfecţionarea continuă a procesului instructiv-educativ din şcoală, valorificând la nivel de clasă noutăţile metodologice.

Exersând noile tehnici de predare-învăţare, s-a pus tot mai mult accentul pe activizarea elevelor, încurajându-le astfel afirmarea spontaneităţii şi gândirea creatoare. Nu de puţine ori predarea la clasă este însoţită de momente afective, utilizând strategii didactice centrate pe achiziţiile elevului şi punându-l astfel în contact cu problemele concrete ale vieţii.