Liceul Teologic Ortodox "Cuvioasa Parascheva"

Mănăstirea Agapia, Județul Neamț

Lista personal angajat al Liceului Teologic Ortodox "Cuvioasa Parascheva"

Lista personalului angajat al liceului - mai 2016

Lista functiilor si salarizarea aferenta la data de 01.03.2019

Director:

Asofiei Maria-Monica

Profesori:

MIHĂILĂ IOANA SIMONA/DOGARIU VASILICA – Limba şi literatura română
ICHIM EMILIA - NICOLETA/ARAMĂ-PĂSĂLĂU CARMEN- Limba engleză
ZAMA ALINA/COCOLEA ALEXANDRA - Matematică
PIRLECIU CARMEN - Fizică, Chimie
IRINA CECILIA - GEORGETA
ICHIM RADU CAROL - Geografie, , Geografia turismului religios ortodox, Istorie
ROTĂRESCU MANUELA - Discipline socio-umane, Educaţie antreprenorială, Psihologie, Filozofie, Logica
PREOT ILIESCU NECULAI - Studiul biblic al Noului Testament, Studiul biblic al Vechiului Testament, Dogmatică, Morală
PREOT SURUGIU MIHAI – Liturgică, Spiritualitate (Formare duhovnicească), Ansamblu coral
PREOT CROITORIU SEBASTIAN - Muzică bisericească, Ansamblu coral
BORȘ-HUMULESCU NICOLAE-CIPRIAN – Educaţie muzicală
HANTĂR ȘTEFAN CLAUDIU/UNGURIANU ROXANA - Educaţie artistică şi vizuala
FRENTESCU ALEXANDRA/FRENTESCU ANDREI – Educaţie fizică
TOMA CRISTIAN - Tehnologia informaţiei şi comunicării
ASOFIEI MARIA-MONICA – Contabilitate,Marketing în turism, Economia întreprinderii turistice și elemante de legislație
SERBAN DRAGOS  - Tehnologia activității de turism, Tehnologia hotelieră, Practică în turism
UNGUREANU DUMITRINA AUGUSTINA  - Istorie
PREOT VINTU IULIAN  - Istorie Bisericeasca Universala, Itinerarii Turistice Religioase Ortodoxe in tara si in afara granitelor, Istoria culturii si spiritualitatii artei monahale
AGĂPEANU ELENA ALEXANDRA, ANDREI PAULINA, ASOFIEI ADINA CRISTINA,PAVAL DOINITA,VASILE - VLEJU ANA  - Educatoare
ASAFTEI DOREL/HOBINCA GINA/IONITA ELENA/NICHITOAE ADRIAN/IACOBAN ELENA  - Invatator/Invatatoare
BĂICĂNESCU VALENTINA IULIA  - Ed. Tehnologica
BĂLȚĂTESCU CĂTĂLIN  - Fizica
IRINA LIVICA  - Istoria Bisericii Ortodoxe Romane, Religie
MIHĂILĂ IOANA SIMONA/PAVĂL MIHAELA/OLTIANU PETRONELA  - Lb.Franceza


Cadrele didactice sunt interesate de perfecţionarea continuă a procesului instructiv-educativ din şcoală, valorificând la nivel de clasă noutăţile metodologice.

Exersând noile tehnici de predare-învăţare, s-a pus tot mai mult accentul pe activizarea elevelor, încurajându-le astfel afirmarea spontaneităţii şi gândirea creatoare. Nu de puţine ori predarea la clasă este însoţită de momente afective, utilizând strategii didactice centrate pe achiziţiile elevului şi punându-l astfel în contact cu problemele concrete ale vieţii.